Странице

петак, 1. јануар 2016.

Zelena gradnjaŠta se podrazumeva pod „zelenom gradnjom“Pod zelenom gradnjom podrazumeva se ekološki odgovorna i održiva gradnja u svim fazama životnog ciklusa jedne graževine (dizajn, konstrukcija, izgradnja, održavanje, renoviranje), koja je praćena efikasnim korišćenjem resursa i materijala. Drugim rečima, to je balans između građevinarstva i zaštite životne okoline. Osnovni cilj ovog načina gradnje je smanjiti negativni uticaj na prirodu i na zdravlje ljudi. U „zelenoj gradnji“ se koriste materijali koji mogu da se obnavljaju, (u manjoj meri i neobnovljivi), materijali koji u značajnoj meri smanjivaju upotrebu  sirovina koje ne mogu da se obnavljaju.

Da li je (i u kolikoj meri) neki materijal podesan za „zelenu gradnju“ može se saznati kada se odgovori na sledeća pitanja:

 • Koliko energije se troši za njegovu proizvodnju i transport?
 • Kakvi se energetski izvori koriste (obnovljivi ili izvori koje koriste fosilna goriva)?
 • Da li mogu da se nađu blizu mesta gradnje?
 • Da li u toku proizovdnje i transporta ovi materijali zagađuju okolinu?
 • Koliko otpada stvaraju posle njihovog radnog veka, i način odlaganja istog?
 • Da li i u kolikom obimu mogu da se recikliraju?
 • Koliki je vek trajanja i kakvo održavanje zahtevaju tokom njihovog životnog veka?
 • Kako utiću na kvalitet vazduha u prostorijama?

Karakteristike materijala koji se koriste u „zelenoj gradnji“

 • Efikasno korišćenje energije, vode i drugih resursa
 • velika energetska efikasnost
 • omogućavanje veće produktivnost stanara
 • zaštita zdravlja stanara
 • mali troškovi održavanja
 • Mogućnost reciklaže i ponovne upotrebe
 • Lokalna dostupnost - Prirodni materijali koji su blizu lokacije gradnje tako da se ne troši energija za njihov transport
 • Dugotrajnost
 • Nemaju toksično dejstvo - ne emituju kancerogene, toksične materije, nemaju alergijeska ili iritantna svojstva
 • Minimalne hemijske emisije
 • Minimalna organska isparenja
 • Otpornost na vlagu
 • Sprečavanje razvoja bioloških agenasa u zgradi
 • Održavaju se u skladu sa zdravstvenim preporukama - (pr. mogu se čistiti sa sredstvima koje nisu opasne za zdravlje.

Materijali koji se koriste u „zelenoj gradnji“

U razvijenim zemljama (Evropa, Severna Amarika) „zelena gradnja“ ima veliki podem, zbog toga je uvedena i psoebna standardizacija ovih objekata i materijala od kojih  su sagrađeni. U ovom tekstu navešćemo nekoliko, kojih nažalost na našim prostorima još nemaju neku veću upotrebu.

 • Recikliran čelik - najčešće se radi o galvaniziranom čeliku kako nosećem materijalu. To je čelik koji je obložen sa aluminijum-cinkom, koji omogućuje zaštitu od korozije i požara. Od metala se prave strukturni elementi kao što su okviri, stubovi, nekada i zidovi i tavani. Ako hoćemo zgradu koja je lakša koristi se aluminijum. Najviše se koristi u energetski efikasnim montažnim kućama
 • Izolirani betonski zidovi - beton se sipa izmeču dva sloja izolacionog materijala koji se koriste kao oplate za šalovanje
 • Poliuretanska pena - postoje pene koje se proizvode od biljaka kako što su bambus, konoplja i alge, ova pena se koristi za toplotnu i akustičnu izolaciju, otporna je na vlagu, buđ i mikroorganizme
 • Bale od slame - slama ima veliku toplotnu izolaciju, tako da je bolje umesto spaljivanja da se upotrebe kako blokovi učvršćeni gipsom ili plastičnim strukturnim elementima
 • Izolacioni paneli od pene između dva sloja OSB ili šperploča
 • Paneli od reciklirane plastike i drvenih vlakana - sadrži 50-50% od svakog materijala, relativno novi koncept koji je počeo sa upotrebom u SAD. Poseduje veliku otpornost na vlagu i trulenje, ali je cena nekoliko puta veća od drugih materijala
 • Nisko emisioni prozori (Low-E windows) - obloženi su finim filmom od nekog metalnog oksida koji pruža izolacionu moć leti i zimi.
 • Kuća od zemlje
 • Zemlja - da, dobro čitate, stara dobra zemlja, ima je svuda, ne mora da se transportuje, ne mora da se prerađuje, poseduje veliki kapacitet izolacije, može beskrajno da se reciklira, jednom rečju idealni „zeleni“ materijal


šta obuhvata „zelena gradnja“
redukciju potrošnje
uticaj na životnu sredinu
dizajn (veću fleksibilnost u dizajniranju i preuređivanja objekta)
energije
smanjivanje otpada
aizgradnja
vode
smanjivanje zagađivanja vazduha
održavanje
materijala
Smanjivanje zagađivana vode
prirodnih resursa
zaštita od buke
rušenje i odlaganje otpada

zagađivanje unutrašnjosti objekta


Zašto „zelena“ gradnja?

Građevinarstvo ima veliki uticaj na životnu okolinu, na zdravlje stanovnika i na ekonomiju. Iskoristićemo statistiku iz SAD: građevinarstvo u toj zemlji je odgovorno za konsumaciju 39 %  energije, 12% vode, i 68% električne energije u celoj državi.
Jasno je da ukoliko se prihvate načela i standardi ovog modela gradnje, mogu se poboljšati u velikoj meri i ekonomski i ekološki aspekti naših života.