Странице

четвртак, 2. април 2015.

Dokumentacija za gradnju montažne kuće

Ako ste planirali da gradite montažnu kuću trebalo bi znati to da ih je dozvoljeno graditi u svim delovima grada predviđenim za individualne porodične objekte, tj. tamo gde Plan detaljne regulacije dopušta. Takav dokument ne uređuje od kojeg materijala i na koji način objekat treba da bude sagrađen, nego propisuje sledeće:
 • površinu koja je dozvoljena da se gradi na parceli, 
 • zatim određuje visinu, 
 • udaljenost od drugog objekta, 
 • daje uslove za priključke na infrastrukturu i dr. 


Montažnih kuća najviše ima na obodima grada, a grade ih oni koji hoće da uštede, pošto su od zidanih jeftinije i do 30 posto. Propisi ne zabranjuju njihovo podizanje u centru grada, ali ih ipak najviše ima na obodima.

S obzirom da je u centru Beograda najveći deo objekata pod zaštitom, mora se dobiti i saglasnost gradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture koji će investitorima propisati kako objekat treba da izgleda da bi se uklopio u ambijentalnu celinu, odnosno, koliki nagib krova treba da bude, tip krovnog pokrivača, raspored i oblik prozora.

Ukoliko biste želeli da u centralnim delovima, na primer Vračara ili Zvezdare porodičnu kuću na svom placu zamenite montažnom, lokacijska dozvola, koja je uslov da se dobije građevinska dozvola, neće moći da bude pribavljenam, ako je u tim delovima predviđena gradnja višespratnica. Na svim lokacijama gde je planom dozvoljeno individualno stanovanje nema prepreka ni za gradnju montažnih kuća.


Kakav je postupak i šta sve treba pribaviti za dobijanje dozvole za izgradnju montažne kuće

Informacija o lokaciji

Prvo tražiti Informaciju o lokaciji koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, na osnovu planskog dokumenta. Informaciju o lokaciji izdaje organ nadležan za izdavanje lokacije u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva uz naknadu stvarnih troškova izdavanja te informacije.

Potrebno je priložiti:

·       Kopiju plana parcele
·       Situacioni plan – (geometar/projektant)

Lokacijska dozvola

Nakon toga sledi dobijanje Lokacijske dozvole. Ona se izdaje Rešenjem u roku od 15 dana, od dana podnošenja kompletnog zahteva odnosno pribavljenih uslova i podataka koje pribavlja po službenoj dužnosti uz naknadu stvarnih troskova. Rešenje o lokacijskoj dozvoli prestaje da vazi, ako investitor u roku od dve godine od dana pravosnažnosti Rešenja ne podnese zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Potrebno je priložiti:
 •  Izvod iz zemljišnih knjiga ne stariji od 6 meseci - iz Suda ili prepis Posedevnog lista
 • Kopija plana parcele
 • Situacioni plan geometra koji treba da sadrži položaj objekta na parceli, gabarit, spratnost i namenu
 • Izvod iz katastra podzemnih instalacija
 • Pravosnažno reženje o promeni namene zemljišta.


Građevinska dozvola

Nakon toga potrebno je dobijanje Građevinske dozvole. Ona se izdaje Rešenjem u roku od osam dana od dana podnošenja kompletnog zahteva. Sastavni deo Rešenja je glavni projekat. Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova u roku od dve godine od dana pravosnažnosti Rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

Potrebno je priložiti:
 • Izvod iz Zemljišnih knjiga original ne stariji od 6 meseci iz Suda/original prepiska Posebnog lista
 •  Original Pravosnažnog Rešenja o lokacijskoj dozvoli
 • Glavni projekat u tri primerka sa Potvrdom i Izveštajem o tehničkoj kontroli
 • Dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta kod Direkcija za izgradnju
 • Ostali dokazi određeni Rešenjem o lokacijskoj dozvoli.


Tehnički pregled i Upotrebna dozvola

Još je potreban i Tehnički pregled i Upotrebna dozvola. Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih građevinskom dozvolom i glavnim projektom odnosno po završetku izgradnje dela objekta za koji se može izdati upotrebna dozvola, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za izvršenje tehničkog pregleda objekta. Obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekt gradio.

Potrebno je priložiti:
 • Kopija plana parcele sa ucrtanim objektom
 • Građevinsku dozvolu
 • Dokaz o vlasništvu parcele.


Zanimljivosti

U zemljama Evropske unije kvadrat tipske montažne kuće je trostruko skuplji nego u Srbiji, dok je njegova cena u Hrvatskoj veća i do 60 odsto. U Nemačkoj i Austriji su montažne kuće izuzetno popularne i skuplje od zidanih. Ove dve pomenute zemlje prednjače u izgradnji montažnih kuća, koje su i više od 50 odsto skuplje od zidanih objekata, jer se grade od prirodnih materijala, lako se recikliraju, nude viši kvalitet života i ubrajaju se u luks objekte.

U Evropi i Americi se grad više kao porodični objekti sa nekoliko spratova i grade se i u  gradskim jezgrima. Jedan od najzahtevnijih uslova kod takve gradnje jesten protivpožarni.

U Japanu je sve više kuća sa drvenom nosivom konstrukcijom.Zaključak:

Shodno novim Zakonskim propisima, u Srbiji bi sada trebalo mnogo brže da se dobiju potrebne dozvole za gradnju kuća, odnosno drugih objekata. Jedan šalter za sve, ili popularno šalter za brze odgovore, sve na jednom mestu bi trebao da podstakne veću gradnju.

Ono što izdvaja montažne kuće od ostalih vidova gradnje i što je mnoge privuklo da svoj dom upravo sagrade na ovaj način jesu prednosti koje nudi montažna kuća, a to su:
 • bolja zvučna i toplotna izolacija, tj. štednja energiju za grejanje i hlađenje
 • zdravije su za život, jer su napravljene od prirodnih materijala
 • brzo se postavljaju, a to nije uslovljeno godišnjim dobom
 • otpornije su na zemljotres, jer je drvo kao građevinski materijal elastičnije od cigle i betona
 • mogu se nadograđivati i proširivati.


3 коментара:

 1. Kao i kod ostalih nekretnia, kuća ili zgrada i kod pripreme dokumentacije za montažne kuće pametno je angažovati advokata za nekretnine. POnekad skupljanje dokumentacije za MK može da bude komplikovanije od klasične kuće ili stana

  ОдговориИзбриши
 2. pa koliko izadju ti papiri na placu s komunijalijam sa strujom i vodom tel..itd
  5/10.000e koliko? sa svim geometrima gradj.planovima, dozvolama itd sta jos vec ide i arhitektama ??

  ОдговориИзбриши