Странице

уторак, 19. април 2016.

Energetska efikasnost kod montažnih kuća

Energetski efikasni objekti


Građevinski objektu su među najvećim potrošačima energije, kao i jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Grade se sve veće i skuplje građevine za koje su potrebne velike količine betona, čelika i drugih materijala, za čiju proizvodnju se troše ogromne količine neobnovljivih izvora energije. Sa druge strane, montažne kuće koriste ekološki prihvatljivije materijale (drvo, drveni paneli), za čiju proizvodnju i obradu ne treba puno energije i koji se skoro u potpunosti recikliraju.
Po teoriji, niskoenergetski objekti odgovaraju pojmovima koji su definisani u “Uredbi o uštedi energije” (EnEV) koja je donesena  2002 godine u Nemačkoj. Ova uredba definiše kriterijume i standarde za toplotnu izolaciju na prostoru Europske unije. Razlikuje se nekoliko tipova energetski efikasnih kuća:
      Niskoenergetske kuće
      Pasivne kuće
      Nulte kućeVrste energetski efikasnih objekata
Niskoenergetske kuće su objekti koji godišnje troše energiju u iznosu do 40 kWh/m2 , ili drugim rečima rečeno 2,7 litre loživog ulja po m2 godišnje (zato se još nazivaju i “trolitarske kuće).
Pasivne kuće su objekti koji godišnje troše energiju u iznosu od 15 kWh/m2, ili jedan litar loživog ulja po kvadratnom metru ( “jednolitarske kuće”). One održavaju optimalnu temperaturu bez upotrebe grejanja i klimatizacije. To se postiže povećanom izolacijom i kontrolisanom ventilacijom. Tako na primer, stolarija je vrhunska, prozorski ramovi su od PVC-a ili aluminijuma sa termoprekidom, sa 3 stakla između kojih se nalazi argon. Kontrolisana ventilacija dovodi svež vazduh u prostorije, a zagrejani vazduh se ne ispušta vani  već pomoću procesa izmene topline, koristi za zagrevanje svežeg vazduha koji ulazi u objekt.U letnjim mesecima, proces se odvija u obrnutom smeru, hladni izlazni vazduh preuzima toplinu vanjskog vazduh koji ulazi u prostoriju.
 Nulta kuća je objekt koji sam ispunjava sve svoje energetske potrebe, a može da proizvede i višak energije koju prodaje energetskoj mreži.  

Montažne kuće kao energetski efikasni objekti
Narano da i objekti klasične gradnje mogu da budu efikasni, ali pojam “niskoenergetski objekti” se obično vezuje za montažne kuće zbog toga što one vrlo lako postižu traženekriterijume i standarde. One mogu da uštede od 30 do 50% energije potrebne za zagrevanje objekta.
To omogućuju konstrukcije spoljašnog zida koje poseduju koeficijent prolaska topline (Uk)  od 0.2 W/m2K. (Koeficijent prolaska topline zida je definisan kao količina toplote koju zid apsorbira u 1 sekundi na m2 površine kod razlike temperature od 1 K, izraženo u W/m2K.Ukoliko je ovaj koeficijent manji, to je toplotna izolacija bolja). Spoljašni zid
Presek spoljašnjeg zida montažne kuće
niskoenergetske montažne kuće
ima debljinu od 25 do 35 cm, od čega na toplinsku izolaciju otpada preko 20 cm. Klasičan zid debljine 35 cm (25 cm šupljeg bloka + 10 cm ekspandiranog polistirena) ostvaruje vreednost od 0.3 W/m2K, što znači da je deblji i skuplji zid termički znatno slabiji od zida na montažnoj kući.
Energetska efikasnost može značajno da se unapredi i ugradjom sunčevih kolektora, fotnonaponske ćelije ili mini vetrenjača, kao i toplotnih pumpi   koji koriste razliku u temperaturama dubljih slojeva zemlje.

Zaključak

U današnje vreeme,  postajemo sve više svesni potrebe racionalnog korištenja energije. Održivi razvoj, zaštita životne okoline, štednja energije, efikasnost  nisu više samo pojmovi iz stručne literature, već su postali sastavni delovi zakona, strategija, uredbi i standarda država koji menjaju i sam način života građana. Ovi trendovi kreću iz bogatih evropskih država koje su shvatili da nisu tako bogati da bi samo tako bacali energiju, nego su preuzeli potrebne korake. Tako, u Nemačkoj i Austriji svake godine eksponencijalno raste broj niskoenergetskih i pasivnih kuća svih tipova, dok se u Francuskoj radi na projektu zamene  starih i energetski neefikasnih objakata, novim i štedljivijim gde montažne kuće u velikoj meri nalaze svoje mesto. Nadamo se da je samo pitanje dana kada će i u našoj zemlji da se desi nešto slično.