Странице

четвртак, 5. новембар 2015.

Konstrukcija modularnih montažnih kuća


Razlika između montažnih kuća i čvrste gradnje prilično je jasna. Za klasično zidanu kuću morate, pored materijala, da obezbedite i ekipu radnika koja će izvoditi radove. Sam proces traje više meseci, a usput se često pojave i neplanirani troškovi.

Ali i među montažnim kućama postoji razlika. Sa napretkom tehnologije, novim materijalima i inovacijama (kao što je 3D štampa), kuća može da bude pravo malo umetničko delo, ili da podseća na građevinu iz nekog futurističkog filma.Panelna izrada montažnih kuća


Montažne kuće se izrađuju na dva osnovna načina:
 1. panelna gradnja - izrada panela u fabrici i sklapanje na gradilištu
 2. modularna gradnja - izrada čitavih delova kuće i njihovo spajanje i montiranje na gradilištu


Proizvođači u Srbiji rade po principu panelne gradnje. Sam proces izrade montažnih kuća detaljno je opisan u ovom tekstu. Uglavnom, potrebno je napraviti temelj, na koji se montiraju zidni paneli. Ovi paneli izrađuju se u fabrici, prevoze do gradilišta i postavljaju na temelje. Na zidove se postavlja krov, završavaju unutrašnji radovi, i finalne pripreme za useljenje.


Modularna gradnja


Modularna gradnja funkcioniše po sličnom principu, ali je unekoliko dugačija. U fabrici se ne izrađuju samo paneli, nego čitavi delovi kuće. Kako taj proces izgleda?

Kuća, odnosno njeni delovi, izrađuju se iznutra ka spolja. Najpre se radi projekat. U zavisnosti od toga koliko je obiman, i da li kupac ima neke specifične zahteve, zavisiće i vreme potrebno za završetak radova.

Prvo se pravi pod, koji je uglavnom drveni. On ima i drveni ram, koji služi da se na njega pričvrste zidni paneli. Spoljni zidni paneli dolaze sa ugrađenom izolacijom, i otvorima za vrata i prozore.
Kad se završi osnovna struktura kuće, sprovodi se elektro instalacija i cevi za vodovod i kanalizaciju. Nakon toga postavlja se gipsani zid, uključujući i plafon. U fabrici se sada nalaze skoro zvršene prostorije, spremne da se prevezu na gradilište.Često se u ovoj fazi postavlja i krovna konstrukcija, mada to može da se odradi i na licu mesta. Delovi se zatim prevoze na gradilište.
Kao i kod panelne gradnje, i u ovom slučaju neophodno je da tamo bude spreman temelj, koji se u najvećem broju slučajeva radi od betona. U ovoj fazi, kada stignu delovi, kupac mora da prekontroliše ima li nekih oštećenja, pukotina i sl. Može i da unajmi ekipu ili preduzetnika koji će da obavi tu kontrolu radova.
Moduli montažne kuće se pomoću krana prebacuju na temelj i postavljaju na svoja mesta. Najzahtevniji deo je da se izvrši poravnavanje, fino podešavanje i povezivanje ovih delova u celinu, koja mora savršeno da funkcioniše.
Posle toga sledi postavljanje krovne konstrukcije (ako nije postavljena u fabrici) i pokrivanje krova crepom ili nekim drugim materijalom, po izboru kupca. Na kraju se postavljaju stepeništa, ograde, trem i sl.
Radovi na konstrukciji obično se završe u toku jednog dana. Posle njih postavljaju se prozori i vrata i nakon toga na red dolaze fini radovi, i najzad useljenje u dom napravljen baš po vašoj meri.

субота, 10. октобар 2015.

Prednosti i mane montažnih kućaSmatra se da u svetu od ukupnog broja stambenih objekata 3% su montažne kuće (2004 bilo je ispod 1%). Smatra se da će rast u sledećih 10 godina da se kreće od 10-20%. Pored nesumljivog kvaliteta montažnih kuća, za ovaj rast zaslužnan je i bolji marketing i bolja obaveštenost kupaca o prednostima i manama istih. Navešćemo neke:


Prednosti


Montaža
 • Brzina granje -  za izgradnju sastavnih delova (unutrašnji i spoljašni zidovi, tavan, izolacija...) potrebne su oko12 nedelja i još 2 nedelje za njihovo sastavljenje. Za klasičnu kuću u ekim slučajevima potrebne su godine.
 • Fiksni rokovi i fiksne cene - Montažne kuće se proizvode u zatvorenim halama, moguće je neke procese automatizovati i najvažnije:  vremenske neprilke ne utiču na tempo i kvalitet gradnje, tako da je moguće ispoštovati garancije i prema kvalitetu i rokovima završetka.
 • Standardizovana proizvodnja - pošto se odvija se u zatvorenim halama, potrošnja materijala i energije je kontrolisana, uštede su velike, manji je škart i upotrebljavaju se materijali koji su reciklirani, a koji bi inače završili kao otpadci
Hala za proizvodnju montažnih kuća
 • Gradilišta su tiša i čistija, komišiluk nije izložen višemesečnoj graji i lupnjavi mašina i čekića.
 • Unificiranost radne snage: izrada je standardizirana u pogonima fabrika, a montažu izvode iste ekipe specijalizovanih montažera. Nema potrebe od angažvovanja različitih profila radnika: armirači, tesari, zidari i td., koji komplikuju orgaizaciju i poskuplju gradnju.
 • Kvalitet - ako ne bolji, onda je kvalitet barem jednak kvalitetu kod zidanih kuća.
 • Energetska efikasnost - Montažne kuće troše manje energije zato što se koriste najnoviji i visoko kvalitetni izolacioni materijali, pazi se na spojeve između zidova i podova, ugrađuje se PVC ili
  aluminijumska stolarija koja ima veliku toplotnu i zvučnu izolacionu moć.
 • Niža cena - zbog svega ovoga montažne kuće su znatno jeftinije od klasičnih kućaNedostaci

 • Vreme čekanja. Ukoliko su proizvođači „zatrpani“ poslom, mora se čekati i usklađivati se sa njihovim rasporedom. Nekada se to može razvući na duže vreme
 • Montažne kuće se vrlo teško postavljaju na strmom terenu i na klizištima, pošto zahtevaju da ploča temelja bude potpuno ravna. Potrebno je dosta kopanja i nivelisanja temelja što zna poskupeti gradnju ili je u nekoim slučajevima i onemogućiti. 
 • „Pare unapred“ - ukoliko se kupac reši za montažnu kuću mora imati spremnu određenu sumu gotovine. Naš narod je navikao da gradi godinama -  kada se skupe pare napravi se još jedan sprat, sobica i sl. Kod montažnih kuća zbog kraćeg perioda gradnje, finasijska sredstva moraju da cirkulišu brže.
 • Brzo gube od cene. Montažne kuće nemaju tu osobinu da „drže“ cenu kao klasične građevine koje investitor posle nekog vremena može da proda skuplje i tako zaradi. Montažne kuće su za stanovanje, ne za biznis.
 • Uniformnost montažnih kuća utiče na psihologiju ljudi koji vole da se razlikuju od drugih po svojoj različitosti i unikatnosti. Sličan je primeru sa automobilskom industrijom, sa prvim serijski proizvedenim modelom - Ford T, koji je bio kvalitetetan i jeftin, ali prodaja nije išla dobro zato što su svi primerci bili identičnii, a potrošači su hteli da se razlikuju od komšija. Montažne kuće mogu da se proizvode u dosta različitih verzija i tipova, ali svaki tip mora da bude proizveden u nekom broju koji obezbeđuje finasijsku isplatljivost firmi koja ih proizvodi. 
prefabricated homes uniform
Naselje od montažnih kuća

Umesto zaključka


Kod nas još nije počela masovna primena montažnih kuća kao što je primer u Zapadnoj Evropi ili Americi, iako imamo sve uslove za njihovu ekspanziju. Nešto je i do mentaliteta stanovništva koja još nema poverenja u njih, ali sa boljom edukacijom i agresivnim marketingom od strane proizvođača to se može vrlo lako promeniti. Svoju ulogu potrebno je da odigraju i banke sa ponudom kreditnih olakšica i država sa primenom nekih zakonskih rešenja koja će favorizovati montažne kuće (porezne olakšice, brže izdavanje dozvola ili slično...) benefit za državu bila bi manja potrošnja energije, razvoj malih i srednji firmi kao i građevinske industrije, krov za sve građane i humaniji uslovi stanovanja. . 


уторак, 29. септембар 2015.

Montažne kuće sa konstrukcijom od čeličnih profila


Naš narod voli da poseduje svoju nekretninu, zato u Srbiji postoji relativno veliki broj individualnih kuća, posebno u manjim gradskim i seoskim sredinama i na periferiji velikih gradova. Induvidualni stambeni objekti poseduju neke prednosti u onosu na stanove u zgradama tako da ko ima kuću nikada (a da ne mora) neće odabrati život u „velim spavaonicama“ na Novom Beogradu, ali zbog vladajuće višedecenijeske ekonomske krize sve je teže da se investira u izgradnju sopstvene kuće. Montažne kuće su način da se brzom i jeftinom montažom stanovništvu ponudi kvalitetan stambeni prostor.

Iako vlada velika skepsa i predrasude o montažnim kućama za koje se misli da ne pružaju kvalitetno stanovanje, nisu dovoljno trajne, da su nestabilne u statičkom smislu i da potsećaju na privremene barake, one ipak nalaze svoj prostor. Montažne kuće su najviše zastupljene u SAD i Evropi. Postoje dva načina gradnje:

Evropski način se odlikuje ugradnjom fabrički proizvedenih ploča (zidova) kojima sa ugrađenom unutrašnjom i spoljašnom  oblogom, izolacijom, čak je postavljena i stolarija. Osnovni noseći elementi koji daju statičku čvrstinu su od drveta. Najčešće imaju jedan sprat.

Američki način je poznat i kao konstrukcije od metalnih ramova ili polumontažne kuće. Ovde su noseći profili od čelika, oni se prvi podižu, a izolacija i zidovi se montiraju na njih.  Ovaj način montaže omogućuje da kuće budu od više spratova. Zadržaćemo se na ovaj način gradnje.Konstrukcije sa metalnim ramovima (polumontažne kuće)

Glavne karakteristike su:

Čelični profili
        Noseći elementi su od čelika koji je pocinkovan i zaštićen od korozije sa antikorozivnim premazom i  koje su spojeni sa šrafovima, vrlo retko su zavareni.

        Otpornost na zemljotrese. Ovaj sistem ima najveću otpornost prema seizmičkim silama od svih drugih načina gradnje. Ove velika je otpornost i na požare, udare gromova, snažne vetrove i dejstvo insekata i drugih biotičkih agensa.

        Velika brzina gradnje. Noseći elementi su prethodno izrađeni po datim dimenzijama i oblicima i mogu da se montiraju za manje od 5 dana. Zidovi i izolacija su isto tako prethodno izrađeni u fabričkim pogodnima, gde se ugrađuju električne, telefinske, vodovodne i druge instalacije. Cela montažna kuća je gotova za manje od mesec dana.

        Funkcionalnost i fleksibilnost. Ovaj način montaže daje mogućnost promena u veličini i rasporedu prostorija po želju investitora u bilo koje vreme pre i u toku gradnje.

        Ove kuće imaju vek trajanja od nekoliko decenija, iako je koncept „večite kuće“ izašao iz mode zbog mnogobrojih novina i promena u modernom životu, i kod njih je lakše i jeftinije izvesti te promene. Na primer, laka zamena izolacije ukoliko se pojavi neki materijal koji ima veću energetsku efikasnost, dograđivanje drugih soba, proširivanje ili smanjivanje soba i sl.

        Veća iskorišćenost prostora. Montažne kuće imaju manju debljinu zidova za 10 do 15%.

        Cena: montažne kuće sa metalnim ramom su jeftinije od klasičnih građevina ali i od drvenih montažnih kuća zato što cene čelika stagniraju, dok kod drveta i drvenih sortimenata raste.

        Kvalitet. Čelik ne stari i ne gubi od svog kvaliteta za razliku od cigli, betona, drveta... To što se elementi izrađuju u fabričkim pogonima daje mogućnost veće kontrole u kontrolisanim uslovima za razliku od gradnje na otvorenom.


Delovi montažnih kuća:

 1. Metalna konstrukcija Metalna konstrukcija daje statičku stabilnost i nosivost cele kuće. Sastoji se od više vrsta čeličnih profila sa različitim presecima i debljinom.
        C nosači - savijeni čelični lim sa presekom kao slovo „C“. Upotrebljavaju se za izradu strukturnih nosača.


C profil
        Profili za zidove - imaju „U“ i „C“ formu. Prvi su horizontalni i postavljaju se na donjoj i gornjoj ivici zida i prihvataju vertikalne nosače. Drugi daju formu i čvrstinu zidova i na njih se naslanja unutrašnji i spoljašni paneli i izolacija.
        Nosači za plafon - povezuje se horizontalnijm nosačima. Oni su laki i ne savijaju se.

U profil

Izolacija
 1. Fasada - Postavljaju se dva sloja, prvi soj je od lakog betona koji sluši kako hidroizolaciju i daje jačinu i krutost, a drugi sloj se lepi na panelu i ima estetsku funkciju. Za fasadu se koriste različiti materijali: gips karton, akvaplanel, dekorativne i fasadne cigle ili njihove različite kombinacije.
 2. Unutrašnja obloga i pregradni zidovi - Za unutrašnju oblogu i pregradne zidove se upotrebljava gips karton ili neki drugi materijal. U zavisnosti od želja investitora može da bude od jednog ili dva sloja
 3. Pod - na podu se postavlja hidro i termo izolacija a po želji i instalacija za podno grejanje. Na izolaciju može da se stavi laminat ili neki parket.
 4. Izolacija  Kvalitet izolacije je vrlo važan za naše klimatsko područje gde su leta izuzetno topla a zime vrlo hladne. Primenjuje se višeslojna izolacija sastavljena od više vrsta materijala (gips karton-Knauf, mineralna ili staklena vuna u nekoliko slojeva, fasadne cigle, OSB ploča ili šperploča - koja osim izolacije ima i strukturnu ulogu, stiropor/stirodur), koji zajedno treba da daju vrednost toplotnog kojeficijenta K manju od 4 Wm/K. Svoju ulogu u izolaciji ima i vazduh, tako da se ostavljaju i prazni vazdušni slojevi. Mineralna vuna se postavlja i u šuplinama metalnih nosača. Za tu namenu se upotrebljava i ekstrudiran polistiren.Prednosti montažnih kuća sa čeličnim profilima

Postoje više prednosti u odnosu na klasičnu gradnju. Da navedemo samo neke:

Gradnja klasične kuće traje duže. Traži dosta radne snage različitih profila. Kod montažnih kuća ugrađuju se prefabrikovani gotovi elementi, ne mora da se čeka sušenje betona, nema trošenje dasaka i eksera za šalovanje, buka na gradilištu je daleko manja, ceo proces se izvodi od iste ekipe majstora, ne mora da se traže posebno armirači, zidari, tesari i sl.

Materijali za montažne kuće su bolji, metalni nosači su od pocinkovanog čelika koji je proizveden automatizovanim procesom pod velikom kontrolom. Isto važi i za druge elemente kao što su pregradni zidovi ili izolacioni paneli.

Termička i zvučna izolacija je bolja, tako da je i ušteda energije veća. Tome može da doprinose u velikoj meri ugradnja  kvalitetne stolarije od PVC ili aluminijumskih profila sa dva ili tri sloja stakla.

Zidovi su tanji čime se dobija veći unutrašnji prostor.

Fleskibilnost: moguća se brze promene u izgledu, broju i veličini prostorija pre i za vreme gradnje.

Bolja zaštita od zemljotresa i vremenskih nepogoda.
понедељак, 14. септембар 2015.

5 ideja za lepši izgled montažne kuće

Kuća ili stan


Život u kući u mnogo čemu se razlikuje od života u stanu. Prostor koji vam je na raspolaganju uglavnom je mnogo veći, a imate i više slobode pri odabiru stilova i materijala za uređenje. Pogotovo kada je reč o eksterijeru, odnosno dvorištu i spoljašnjem izgledu vaše montažne kuće.

Volimo da nam dom odiše toplinom, da se okružimo bojama i detaljima koji prijaju našem oku. Pažljivo biramo boje za zidove, dezen za nameštaj i zavese. Kad je jednom sve skockano i na svom mestu, pravi je trenutak da se pozabavite fasadom, dvorištem, i ostalim malim i velikim stvarima koje čine vaš dom.


Uredite dvorište


U dvorištu koje je funkcionalno i dobro osmišljeno, može da se provede čtavo leto, i mnogi sunčani jesenji i prolećni dani. Može da se uživa i na snegu, uz malo mašte i dobre volje. Mi vam donosimo još 5 ideja kako da taj deo svog prostora učinite još lepšim.

1. Napravite trem. Ako ste se već odlučili za montažnu kući, onda vam je sigurno poznato da projekat po kome se ona radi možete da prilagodite svojim zahtevima i potrebama. U tom slučaju, isplanirajte veliki trem na jednoj strani kuće. On će joj dati pravi izgled porodičnog doma, i dodatni prostor za druženje sa prijateljima, čitanje ili uživanje u jutarnjoj kafi. Ulaganje nije veliko, a ono što dobijete biće neprocenjivo.

2. Koristite dekorativni crep. Ova mala izmena može u mnogome da promeni celokupan izgled vaše montažne kuće. Kod čvrste gradnje, drugačiji crep ili njegova promena zahteva i neke dodatne radove. Kada je reč o montažnoj gradnji, ovakav projekat zahteva nešto manje ulaganja. Naravno, pri samoj izradi projekta i gradnji kuće možete da izaberete crep kakav želite, da vaša kuća bude baš onakva kakvom ste je zamislili.


Prozori i vrata za izgled i toplinu vašeg doma


3. Ulazna vrata. To je detalj koji može mnogo da promeni izgled vaše kuće. Naravno, ulazna vrata pre svega moraju da budu pouzdana i funkcionalna, a zatim dolazi na red njihova estetska uloga. Danas je bar mnogo proizvođača ALU i PVC stolarije na našem tržištu, i nije teško naći među njima one koji nude kvalitetan proizvod. Vodite računa o dve stvari:
 • previše staklenih površina na ulaznim vratima smanjuje njihovu bezbednost
 • nedovoljno masivna vrata ili slabija izolacija dovešće do velikog gubitka energije, samim tim veći su računi za struju i grejanje4. Prozori kao detalj. Sa prozorima je još lakše nego sa vratima. Mogu se napraviti u bilo kojoj dimenziji, pa čak ni oblik nije prepreka ako želite npr. lučne prozore. U svakom slučaju, vaša kuća može imati lepši, jedinstven izgled upravo dobrim odabirom PVC prozora. Ne zaboravite da je i kod njih najvažniji:
 • kvalitet profila
 • dobro odabrano staklo
 • energetska efikasnost

 Ugradnja prozora radi se na licu mesta, nakon postavljanja konstrukcije kuće.


5. Ne zaboravite fasadu. Kada se završi izgradnja montažne kuće, dobijete potpuno gotov proizvod, kuću koja je spremna da primi svoje stanare. Pored enterijera, to podrazumeva i spoljnu izolaciju sa fasadom. Boju fasade takođe možete da birate, pa eto još jednog načina da svom domu date lični pečat. Naravno, boju treba uklopiti sa krovom, bojom stolarije, i možda još nekim detaljima koje ste osmislili. Treba da bude prijatna vašem oku, i da uživate u pogledu na svoj dom dok odmarate u hladu dvorišta.


недеља, 23. август 2015.

Povratak drveta u građevinarstvu

Drvo kao građevinski material (soliteri od drveta?)
Izgledalo je da će drvo kao građevinski materijal izgubiti svoju ulogu u konkurenciji sa betonom, čelikom i drugim materijalima. Ali, to se nije desilo, drvna industrija je odgovorila inovacijama i izbacivanjem novih materijala na bazi drveta i drvenih sortimentata kao što su drveni paneli, OSB, MDF i ostale fabrikovane ploče, posebno obrađene i ojačane grede, šperpoloče, i td. 
Ovi novi proizvodi poseduju osobine i tehničke karakteristike koje vraćaju drvo kao građevinski materijal na velika vrata. Ljudi još sa nevericom i nepoverenjem gledaju na visoke zgrade od drveta. Jedan od razloga je to što nisu navikli na solitere od drveta, veće poverenje imaju u beton, staklo, cigle i čelik. Postavljaju se i pitanja o trajnosti, jačini i izdržlivosti drvenih konstrukcija, opasnosti od požara i slično. 
Koje su to prednosti koje drvo i drveni sortimenti imaju u odnosu na druge materijale?Prednosti:

 • Prirodna estetika – ništa ne izgleda lepše i prirodnije od drveta. Čovek se vremenom zasiti betona i čelika, pogled na drvena objekte deluje opuštajuće i lepše

 •   Izdržljivost –Neke građevine u skandinavskim zemljama traju i dan danas i imaju isti izgled kao i pre 7 ili 8 vekova kada su izgrađene. Drvo je isto tako jako, na primer, trupci Pinus radiate imaju veći, koeficijent jačina/specifična težina za 20% od čelika, a 4 do 5 puta od prenapregnutog betona

 •  Trajnost - drvo može da traje vrlo dugo, ali je potrebna adekvatna zaštita i redovno održavanje. Postoje vrste koje su trajnije od drugih, tako na primer drvo od lišćara je trajnija od četinara, hrast je trajniji od bagrema i slično, potrebno je birati one vrste koje će najviše odgovaraju datom podneblju. Da bi se trajnost povećala drvo se tretira hemijskim sredstvima ono se farba i bajcuje.  

 •     Ekološka vrednost  – od svih materijala drvo ima najveću  pozitivni uticaj u zaštiti životne okoline i najmanji “CO2 otisak”. Drvo i kako gorivo i kao građevinski materijal je “karbon neutralno” tj njegovom primenom se oslobađa daleko najmanje CO2 u odnosu na druge materijale.

 •    Laka i brza gradnja – zgrade od drveta mogu da se podignu za nekoliko nedelja.  Većina elemenata se izrađuje u fabrikama pa se potom dovoze i kompletiraju na licu
  mesta. Građevinske lokacije su znatno tiše, čistije, bez prašine i buke (nema previše građevinskih mašina), i znatno sigurnije pošto su povrede na radu vrlo retke i manjeg intenziteta. Može se graditi u neposrednoj blizini zgrada gde ljudi već žive i rade.

 •    Mala težina drvenih zgrada. - zgrade izgrađene od drveta imaju za 50% manju težinu od klasičnih građevina od betona i cigli. To je posebno važno kada se gradi na mekim i slabim podlogama koje ne podnose velike težine, kao i na lokacijama gde temelji ne mogu da budu duboki.

 •    kuće izgrađene od drvetu su propusne za vazduh, i za razliku od hermetički zatvorenih zgrada sa centralnom klimatizacijom, daleko su zdravije za prestoj i rad.  
Umesto zaključka

Do sada se upotreba drveta povezivala sa gradnjom brvnara, montažnih kuća i manjih zgrada, ali sve se više podižu i višespratnice izgrađene jedbnim  delom ili kompletno od drveta. Michael Green, poznati kanadski arhitekt, smatra da već sa današnjom tehnologijom soliteri od drveta mogu da stignu do 30 spratova, a  za budućnos predviđanja su i iznad 50 spratova. To ne znači da će čelik, cigle i ostali građevinski materijali izgubiti od svoje važnosti, ali svakako arhitektima i građevinskim inženjerima daje još jednu opciju više u njihovim vizijama i planovima.недеља, 16. август 2015.

Kako najlakše do krova nad glavom?

Pre ili kasnije, dođe trenutak kada se ljudi nađu u situaciji da žele da imaju svoj krov nad glavom, ali vreme i uslovi u kojima živimo ne pogoduju baš takvim željama. Svi oni koji žele samostalnost, moraju da budu spremni na razna odricanja, a pogotovo u materijalnom smislu. Najčešće se ljudi odluče da iznajme stan, uz što manje troškova. Oni sa malo stabilnijim prihodima, kreditno sposobni, nađu se pred novom dilemom - iznajmiti ili kupiti? A u našem podneblju i vrlo česta opcija - sagraditi.

Podstanarski život


Svaki od ovih izbora ima svoje prednosti i mane. Iznajmljivanje stana ili kuće može vas poštedeti nekih briga: održavanje, smanjenje vrednosti nekretnine, a i lakše je odlučti se na selidbu. Ipak, kao podstanaru, može vam se desiti:
 • da vlasnik poveća stanarinu
 • da odluči da prestane sa izdavanjem stana, pa morate da se selite u nekom nezgodnom momentu
 • ne možete da sredite stan po svojoj želji
 • ako iznajmljujete namešten stan, morate da brinete i o stvarima
 • ne stičete nikakav kapital, dajući novac za stanarinu nekom drugom


Kupovina stana 


Za kupovinu stana najveća prepreka su uglavnom finansije. Ako ste kreditno sposobni, i odlučni da krenete u taj projekat, dobro je što ćete
 • ulažući novac, steći neku imovinu kojom kasnije možete da raspolažete
 • skrasiti se na jednom mestu, i ne misliti o pakovanju i selidbama
 • moći da uredite životni prostor kako vama odgovara

No, ako ne kupujete nov stan, pored troškova kupovine računajte da ćete morati i da uložite u njegovo renoviranje. Minimum radova je renoviranje kupatila i zamena stare stolarije. Sve to treba imati u vidu i ukalkulisati u cenu koštanja.


Graditi kuću - da ili ne?


Ako se odlučite za izgradnju kuće, trebalo bi da troškovi budu manji nego pri kupovini. Dobra strana tog projekta je da sami možete da odredite veličinu stambenog prostora i osmislite raspored prostorija. Prilagodićete svoj dom svojim potrebama, i planovima za budućnost.
Najveći posao koji vas čeka je nalaženje dobre lokacije - placa, i obezbeđenje dozvole za gradnju i ostale prateće dokumentacije. Ovaj deo bi mogao da potraje. Kad jednom krenete u postavljanje temelja, stvari bi trebalo da se brže odvijaju.
Nažalost, to često i nije slučaj. Radovi, neplanirano, umeju da se oduže. Radi se na otvorenom, zavisi od vremenskih uslova, raspoloživosti radne snage... Za nabavku materijala morate da obilazite radnje i stovarišta, dešava se da isporuke kasne, pa samim tim i radovi na zidanju kuće. Pojave se neplanirani troškovi. Ono što većina ljudi uradi je da ozida kuću i jednu ili dve prostorije dovede u funkcionalno stanje, kako bi mogli da se usele. A kuća je daleko od završetka, posao ume da se otegne mesecima, i stalno su potrebna neka nova ulaganja.

Malo drugačija gradnja - montažna kuća


Svi ovi problemi mogu da se prevaziđu, ako se odlučite za kupovinu, odnosno gradnju, montažne kuće. Za nju takođe morate da obezbedite plac, prateću dokumentaciju i priključke, ali se dalje posao odvija mnogo brže. 
Na samom placu mora da se napravi temelj. Taj posao možete takođe da poverite firmi koja pravi montažne kuće, a možete naći i drugog izvođača. Dok se radi na temelju, vaša kuća se pravi u - fabrici. Koje su tu naveće prednosti?
 • Ušteda vremena - praktično se dva nivoa kuće rade u isto vreme, nezavisno jedan od drugog.
 • Radovi ne zavise od vremenskih uslova - čitav proces proizvodnje obavlja se u zatvorenom, i kontrolisanim uslovima, i odvija se nesmetano bez obzira na sunce, kišu ili sneg.
 • Manji troškovi radne snage - ne plaćate dnevnice radnicima na gradilištu, sve je uračunato u cenu kuće za koju ste se odlučili.Samo postavljanje kuće završava se za dve do četiri nedelje. Najpre se postavljaju spoljni, pa unutrašnji zidovi. Diže se krov, provode instalacije, postavlja stolarija. nakon toga idu podovi, i zavrčni radovi. Unutra - gletovanje, krečenje, a spolja - izolacija i fasada.
Detaljan opis poslova i proces rada pri izgradnji montažne kuće možete videti na ovom linku.
I kuća je završena, potpuno. Možete da se uselite, sve prostorije su fukcionalne, i nema radova na čekanju. 
Što se tiče finansiranja, i za kupovinu montažne kuće neke banke odobravaju kredite, kao i za kupovinu stana. 

Najveća razlika je u tome što vam za montažnu kuću treba manje novca, pa samim tim i kredit može biti povoljniji.

субота, 1. август 2015.

PREDNOSTI MONTAŽNIH KUĆA

O montažnim kućama


Montažne kuće se proizvode na način da se prvo izrade sastavni delovi (moduli) koje se zatim prenose do mesta izgradnje kuće i tu se spajaju. Ceo proces traje nekoliko dana. Njihov kvalitet stalno raste, primenjuje se nauka, upotrebljavaju se novi i kvaliteniji materijali koji imaju veća izolaciona i estetska svojstva, tako da popularnost montažnih kuća raste i polako potiskuju tradicionalno građene kuće.Da navedemo samo neke od njihovih brojnih prednosti:

   A. Raznolikost u veličini

Montažne kuće mogu da budu u raznim veličinama. Mogu da sadrže jednu sobi i  malo kupatilo, da imaju veću ili manju kuhinju, mogu da budu na dva ili tri sprata, sa pet do šest soba i tako dalje. Jedna od njihovih prednosti je da mogu da se  nadograđuju, ako vlasnik nema dovoljno finansijskih sredstava na početku, može da počne sa manjom kućom i tokom vremena da dodaje nove sobe i nove module.

montažne kuće moduli
Dodavanjem soba u više navrata dobija se veća kuća

              B.   Cena montažnih kuća je povoljnija

Montažne kuće su jeftinije (prosečno su od 200 do 400 evra za m2) od tradicionalnih objekata  iz nekoliko razloga:


Pogon za proizvodnju montažnih kuća
- Manje  gubitaka u vremenu i materijalu pri izgradnji

Prefabrikovani delovi se izrađuju u zatvorenim pogonima po strogo određenim uslovima i nacrtima, tako da su gubici u materijalu svedeni na minimum. Izgradnja se ne izvodi pod otvorenim nebom, tako da proces ne zavisi od meteoroloških uslova.

- Veća efikasnost proizvodnog procesa

Proizvodni proces se neprekidno usavršava, gubi se manje vremena i uvode se  elementi serijske proizvodnje. U tradicionalnoj gradnji imamo majstore i radnike koji obavljaju razne poslove – vodoinstalateri, zidari, gipsari, fasaderi, električari, na gradilištu je gužva, čeka se da završe jedni pa da počnu drugu radovi, pri tome se prave zastoji, psoebno ako rad nije dovoljno dobro organizovan. U halama firmi koje proizvode montažne kuće proces je dosta organizovaniji i sistematičniji, kao na pokretnoj traci. Proizvodne faze se završavaju brže i efikasnije.

- Diskontna nabavka materijala

Proizvođači kupuju materijale u velikim količinama za nekoliko  kuća, a kada se naručuju veće količine dobijaju popust.

- Bolje upravljanje sa otpadom i viškom materijala

Troši se manje materijala, materijal koji ostane kao višak ili škart u fabričkim halama može da se ponovo koristi i tako se vrši ušteda. Na primer grede koje ostanu posle krojenja mogu da se pretvore u iverice i da se upotrebe u zidovima.

 C.   Brža gradnja

Jedna od najvećih prednosti montažnih kuća je ta da se mogu podići za vrlo kratak period. Izgradnju možemo podeliti po fazama:

Faze u izgradnji montažnih kuća

 1.   Planiranje, istraživanje i dogovaranje

Pre nego što se počne sa izgradjnom potrebno je naći pogodan i odgovarajući plac gde će da bude montažna kuća, koji ima sve potrebne instalacije (voda, struja, kanalizacija), da postoji pristupni put i najvažnije dobiti građevinsku dozvolu. Montažne kuće se grade prema istim propisama i dokumentima kao i sve druge građevine.  

Sa proizvođačem treba dogovoriti vrstu montažne kuće, njenu veličinu, stil i izgled, material koji treba da se ugrađuje i tako dalje. Ne može sa sigurnošću da se tvrdi koliko će trajati ova faza, ali sigurno je da sa dobrim planiranjem i dobro izvedenim pripremnim radnjama ostale faze su daleko lakše i brže.

     2. Proizvodnja modula - prefabrikovanih delova montažnih kuća

Kada su planovi i nacrti usaglašeni, firma u svojim pogonima kreće sa proizvodnjom sastavnih delova dogovorene montažne kuće (zidovi, sobe, tremovi,  i td). Ova faza može da traje od 8 do 12 nedelja u zavisnosti od veličine kuće.

         3. Konstrukcija i montaža montažne kuće


Sastavni (prefabrikovani) delovi ili već sklopljena u fabrici montažna kuća se dovoze na plac i sastavljaju na licu mesta. Ova faza ako je sve u redu treba da traje do tri dana.


      D.    Energetski efikasnije

Grade se od materijala (novijih generacija) koji imaju veću izolacionu moć, tako da je potrošnja energenata u montažnim kućamadaleko manja. U zidove se ugrađuje presovani stiropor, staklena vuna, tavani i temelji se dobro izoluju, vodi se računa da se upotrebljava kvalitetna stolarija (najbolja je PVC stolarija), tako da su prozori su od PVC više-komornih profila, sa duplim staklenim panelima ispunjeni inertnim gasom.  
Energetska efikasnost je prisutna i pri procesu proizvodnje, koriste manje količine materijala, otpad je manji, troši se i manje energije.

      E.  Ekološki su prihvatljivije od klasičnih objekata (imaju manji ekološki "otisak")

Danas se svuda u svetu teži ka “zelenoj gradnji”, da se upotrebljavaju prirodni materijali, i da se troši što manje energije. Več sa do sada navedenim prednostima se jasno izvlači zaključak o ekološkoj superiornosti montažnih kuća (iako se i u klasičnoj gradnji uvode sve stroži ekološki standardi - ali montažne kuće su i dalje u prednosti). U montažnim kućama se ugrađuju materijali (drvo i drvni paneli) koji su ekološki održljivi, za čiju proizvodnju je  potrošeno manje energije (za razliku od čeličnih i drugih metalnih delova klasične kuće), montažne kuće pošto imaju bolju izolaciju troše manje energije za zagrevanje i hlađenje.
Umesto zaključka

Kada se odlučujemo za montažne kuće najvažnije je pažljivo istraživati, edukavati se, znati šta se hoće, odabrati dobrog proizvođača koji se drži propisa, čiji su proizvodi sertifikovani i kvalitetni i koji poštuje rokove. Samo kod kvalitetnih firmi navedene prednosti će doći do punog izražaja.ISO sertifikati za montažne kuće