Странице

уторак, 29. септембар 2015.

Montažne kuće sa konstrukcijom od čeličnih profila


Naš narod voli da poseduje svoju nekretninu, zato u Srbiji postoji relativno veliki broj individualnih kuća, posebno u manjim gradskim i seoskim sredinama i na periferiji velikih gradova. Induvidualni stambeni objekti poseduju neke prednosti u onosu na stanove u zgradama tako da ko ima kuću nikada (a da ne mora) neće odabrati život u „velim spavaonicama“ na Novom Beogradu, ali zbog vladajuće višedecenijeske ekonomske krize sve je teže da se investira u izgradnju sopstvene kuće. Montažne kuće su način da se brzom i jeftinom montažom stanovništvu ponudi kvalitetan stambeni prostor.

Iako vlada velika skepsa i predrasude o montažnim kućama za koje se misli da ne pružaju kvalitetno stanovanje, nisu dovoljno trajne, da su nestabilne u statičkom smislu i da potsećaju na privremene barake, one ipak nalaze svoj prostor. Montažne kuće su najviše zastupljene u SAD i Evropi. Postoje dva načina gradnje:

Evropski način se odlikuje ugradnjom fabrički proizvedenih ploča (zidova) kojima sa ugrađenom unutrašnjom i spoljašnom  oblogom, izolacijom, čak je postavljena i stolarija. Osnovni noseći elementi koji daju statičku čvrstinu su od drveta. Najčešće imaju jedan sprat.

Američki način je poznat i kao konstrukcije od metalnih ramova ili polumontažne kuće. Ovde su noseći profili od čelika, oni se prvi podižu, a izolacija i zidovi se montiraju na njih.  Ovaj način montaže omogućuje da kuće budu od više spratova. Zadržaćemo se na ovaj način gradnje.Konstrukcije sa metalnim ramovima (polumontažne kuće)

Glavne karakteristike su:

Čelični profili
        Noseći elementi su od čelika koji je pocinkovan i zaštićen od korozije sa antikorozivnim premazom i  koje su spojeni sa šrafovima, vrlo retko su zavareni.

        Otpornost na zemljotrese. Ovaj sistem ima najveću otpornost prema seizmičkim silama od svih drugih načina gradnje. Ove velika je otpornost i na požare, udare gromova, snažne vetrove i dejstvo insekata i drugih biotičkih agensa.

        Velika brzina gradnje. Noseći elementi su prethodno izrađeni po datim dimenzijama i oblicima i mogu da se montiraju za manje od 5 dana. Zidovi i izolacija su isto tako prethodno izrađeni u fabričkim pogodnima, gde se ugrađuju električne, telefinske, vodovodne i druge instalacije. Cela montažna kuća je gotova za manje od mesec dana.

        Funkcionalnost i fleksibilnost. Ovaj način montaže daje mogućnost promena u veličini i rasporedu prostorija po želju investitora u bilo koje vreme pre i u toku gradnje.

        Ove kuće imaju vek trajanja od nekoliko decenija, iako je koncept „večite kuće“ izašao iz mode zbog mnogobrojih novina i promena u modernom životu, i kod njih je lakše i jeftinije izvesti te promene. Na primer, laka zamena izolacije ukoliko se pojavi neki materijal koji ima veću energetsku efikasnost, dograđivanje drugih soba, proširivanje ili smanjivanje soba i sl.

        Veća iskorišćenost prostora. Montažne kuće imaju manju debljinu zidova za 10 do 15%.

        Cena: montažne kuće sa metalnim ramom su jeftinije od klasičnih građevina ali i od drvenih montažnih kuća zato što cene čelika stagniraju, dok kod drveta i drvenih sortimenata raste.

        Kvalitet. Čelik ne stari i ne gubi od svog kvaliteta za razliku od cigli, betona, drveta... To što se elementi izrađuju u fabričkim pogonima daje mogućnost veće kontrole u kontrolisanim uslovima za razliku od gradnje na otvorenom.


Delovi montažnih kuća:

  1. Metalna konstrukcija Metalna konstrukcija daje statičku stabilnost i nosivost cele kuće. Sastoji se od više vrsta čeličnih profila sa različitim presecima i debljinom.
        C nosači - savijeni čelični lim sa presekom kao slovo „C“. Upotrebljavaju se za izradu strukturnih nosača.


C profil
        Profili za zidove - imaju „U“ i „C“ formu. Prvi su horizontalni i postavljaju se na donjoj i gornjoj ivici zida i prihvataju vertikalne nosače. Drugi daju formu i čvrstinu zidova i na njih se naslanja unutrašnji i spoljašni paneli i izolacija.
        Nosači za plafon - povezuje se horizontalnijm nosačima. Oni su laki i ne savijaju se.

U profil

Izolacija
  1. Fasada - Postavljaju se dva sloja, prvi soj je od lakog betona koji sluši kako hidroizolaciju i daje jačinu i krutost, a drugi sloj se lepi na panelu i ima estetsku funkciju. Za fasadu se koriste različiti materijali: gips karton, akvaplanel, dekorativne i fasadne cigle ili njihove različite kombinacije.
  2. Unutrašnja obloga i pregradni zidovi - Za unutrašnju oblogu i pregradne zidove se upotrebljava gips karton ili neki drugi materijal. U zavisnosti od želja investitora može da bude od jednog ili dva sloja
  3. Pod - na podu se postavlja hidro i termo izolacija a po želji i instalacija za podno grejanje. Na izolaciju može da se stavi laminat ili neki parket.
  4. Izolacija  Kvalitet izolacije je vrlo važan za naše klimatsko područje gde su leta izuzetno topla a zime vrlo hladne. Primenjuje se višeslojna izolacija sastavljena od više vrsta materijala (gips karton-Knauf, mineralna ili staklena vuna u nekoliko slojeva, fasadne cigle, OSB ploča ili šperploča - koja osim izolacije ima i strukturnu ulogu, stiropor/stirodur), koji zajedno treba da daju vrednost toplotnog kojeficijenta K manju od 4 Wm/K. Svoju ulogu u izolaciji ima i vazduh, tako da se ostavljaju i prazni vazdušni slojevi. Mineralna vuna se postavlja i u šuplinama metalnih nosača. Za tu namenu se upotrebljava i ekstrudiran polistiren.Prednosti montažnih kuća sa čeličnim profilima

Postoje više prednosti u odnosu na klasičnu gradnju. Da navedemo samo neke:

Gradnja klasične kuće traje duže. Traži dosta radne snage različitih profila. Kod montažnih kuća ugrađuju se prefabrikovani gotovi elementi, ne mora da se čeka sušenje betona, nema trošenje dasaka i eksera za šalovanje, buka na gradilištu je daleko manja, ceo proces se izvodi od iste ekipe majstora, ne mora da se traže posebno armirači, zidari, tesari i sl.

Materijali za montažne kuće su bolji, metalni nosači su od pocinkovanog čelika koji je proizveden automatizovanim procesom pod velikom kontrolom. Isto važi i za druge elemente kao što su pregradni zidovi ili izolacioni paneli.

Termička i zvučna izolacija je bolja, tako da je i ušteda energije veća. Tome može da doprinose u velikoj meri ugradnja  kvalitetne stolarije od PVC ili aluminijumskih profila sa dva ili tri sloja stakla.

Zidovi su tanji čime se dobija veći unutrašnji prostor.

Fleskibilnost: moguća se brze promene u izgledu, broju i veličini prostorija pre i za vreme gradnje.

Bolja zaštita od zemljotresa i vremenskih nepogoda.
3 коментара: