Странице

субота, 1. август 2015.

PREDNOSTI MONTAŽNIH KUĆA

O montažnim kućama


Montažne kuće se proizvode na način da se prvo izrade sastavni delovi (moduli) koje se zatim prenose do mesta izgradnje kuće i tu se spajaju. Ceo proces traje nekoliko dana. Njihov kvalitet stalno raste, primenjuje se nauka, upotrebljavaju se novi i kvaliteniji materijali koji imaju veća izolaciona i estetska svojstva, tako da popularnost montažnih kuća raste i polako potiskuju tradicionalno građene kuće.Da navedemo samo neke od njihovih brojnih prednosti:

   A. Raznolikost u veličini

Montažne kuće mogu da budu u raznim veličinama. Mogu da sadrže jednu sobi i  malo kupatilo, da imaju veću ili manju kuhinju, mogu da budu na dva ili tri sprata, sa pet do šest soba i tako dalje. Jedna od njihovih prednosti je da mogu da se  nadograđuju, ako vlasnik nema dovoljno finansijskih sredstava na početku, može da počne sa manjom kućom i tokom vremena da dodaje nove sobe i nove module.

montažne kuće moduli
Dodavanjem soba u više navrata dobija se veća kuća

              B.   Cena montažnih kuća je povoljnija

Montažne kuće su jeftinije (prosečno su od 200 do 400 evra za m2) od tradicionalnih objekata  iz nekoliko razloga:


Pogon za proizvodnju montažnih kuća
- Manje  gubitaka u vremenu i materijalu pri izgradnji

Prefabrikovani delovi se izrađuju u zatvorenim pogonima po strogo određenim uslovima i nacrtima, tako da su gubici u materijalu svedeni na minimum. Izgradnja se ne izvodi pod otvorenim nebom, tako da proces ne zavisi od meteoroloških uslova.

- Veća efikasnost proizvodnog procesa

Proizvodni proces se neprekidno usavršava, gubi se manje vremena i uvode se  elementi serijske proizvodnje. U tradicionalnoj gradnji imamo majstore i radnike koji obavljaju razne poslove – vodoinstalateri, zidari, gipsari, fasaderi, električari, na gradilištu je gužva, čeka se da završe jedni pa da počnu drugu radovi, pri tome se prave zastoji, psoebno ako rad nije dovoljno dobro organizovan. U halama firmi koje proizvode montažne kuće proces je dosta organizovaniji i sistematičniji, kao na pokretnoj traci. Proizvodne faze se završavaju brže i efikasnije.

- Diskontna nabavka materijala

Proizvođači kupuju materijale u velikim količinama za nekoliko  kuća, a kada se naručuju veće količine dobijaju popust.

- Bolje upravljanje sa otpadom i viškom materijala

Troši se manje materijala, materijal koji ostane kao višak ili škart u fabričkim halama može da se ponovo koristi i tako se vrši ušteda. Na primer grede koje ostanu posle krojenja mogu da se pretvore u iverice i da se upotrebe u zidovima.

 C.   Brža gradnja

Jedna od najvećih prednosti montažnih kuća je ta da se mogu podići za vrlo kratak period. Izgradnju možemo podeliti po fazama:

Faze u izgradnji montažnih kuća

 1.   Planiranje, istraživanje i dogovaranje

Pre nego što se počne sa izgradjnom potrebno je naći pogodan i odgovarajući plac gde će da bude montažna kuća, koji ima sve potrebne instalacije (voda, struja, kanalizacija), da postoji pristupni put i najvažnije dobiti građevinsku dozvolu. Montažne kuće se grade prema istim propisama i dokumentima kao i sve druge građevine.  

Sa proizvođačem treba dogovoriti vrstu montažne kuće, njenu veličinu, stil i izgled, material koji treba da se ugrađuje i tako dalje. Ne može sa sigurnošću da se tvrdi koliko će trajati ova faza, ali sigurno je da sa dobrim planiranjem i dobro izvedenim pripremnim radnjama ostale faze su daleko lakše i brže.

     2. Proizvodnja modula - prefabrikovanih delova montažnih kuća

Kada su planovi i nacrti usaglašeni, firma u svojim pogonima kreće sa proizvodnjom sastavnih delova dogovorene montažne kuće (zidovi, sobe, tremovi,  i td). Ova faza može da traje od 8 do 12 nedelja u zavisnosti od veličine kuće.

         3. Konstrukcija i montaža montažne kuće


Sastavni (prefabrikovani) delovi ili već sklopljena u fabrici montažna kuća se dovoze na plac i sastavljaju na licu mesta. Ova faza ako je sve u redu treba da traje do tri dana.


      D.    Energetski efikasnije

Grade se od materijala (novijih generacija) koji imaju veću izolacionu moć, tako da je potrošnja energenata u montažnim kućamadaleko manja. U zidove se ugrađuje presovani stiropor, staklena vuna, tavani i temelji se dobro izoluju, vodi se računa da se upotrebljava kvalitetna stolarija (najbolja je PVC stolarija), tako da su prozori su od PVC više-komornih profila, sa duplim staklenim panelima ispunjeni inertnim gasom.  
Energetska efikasnost je prisutna i pri procesu proizvodnje, koriste manje količine materijala, otpad je manji, troši se i manje energije.

      E.  Ekološki su prihvatljivije od klasičnih objekata (imaju manji ekološki "otisak")

Danas se svuda u svetu teži ka “zelenoj gradnji”, da se upotrebljavaju prirodni materijali, i da se troši što manje energije. Več sa do sada navedenim prednostima se jasno izvlači zaključak o ekološkoj superiornosti montažnih kuća (iako se i u klasičnoj gradnji uvode sve stroži ekološki standardi - ali montažne kuće su i dalje u prednosti). U montažnim kućama se ugrađuju materijali (drvo i drvni paneli) koji su ekološki održljivi, za čiju proizvodnju je  potrošeno manje energije (za razliku od čeličnih i drugih metalnih delova klasične kuće), montažne kuće pošto imaju bolju izolaciju troše manje energije za zagrevanje i hlađenje.
Umesto zaključka

Kada se odlučujemo za montažne kuće najvažnije je pažljivo istraživati, edukavati se, znati šta se hoće, odabrati dobrog proizvođača koji se drži propisa, čiji su proizvodi sertifikovani i kvalitetni i koji poštuje rokove. Samo kod kvalitetnih firmi navedene prednosti će doći do punog izražaja.ISO sertifikati za montažne kuće

Нема коментара:

Постави коментар